Není pravda, že není co zlepšovat!!!

Napsali jsme poslancům, někteří nám odpověděli

16.02.2012 20:10

Někteří z nás se neudrželi a napsali poslancům z Moravskoslezského kraje poté, co sněmovna schválila nový zákona o ochraně ovzduší. S překvapením jsme zjistili, jak "naši " poslanci hlasovali, chtěli jsme proto vědět, co je k takovým postojům vedlo. Někeří byli upřímně zděšeni, co se stalo, někteří zůstali skálopevně přesvědečeni, že schválený zákon je v pořádku. Většina z nich nám neodpověděla vůbec.

Milada Halikova, KSČM:
Poslaneckou sněmovnou přijatý zákon o ochraně ovzduší ruší poplatky od r. 2016, v případě poletavého prachu až od r. 2022. Do té doby poplatky za znečišťování ovzduší zvyšuje. V roce 2016 vstoupí v platnost evropské směrnice, které umožní průmyslovým podnikům používat pouze zařízení s nejlepšími existujícími technologiemi . Poplatky by přestaly být motivací a staly se běžnou daní samozřejmě promítnutou do ceny výrobků či služeb. A navíc - žádný poplatek přece stav ovzduší nezlepší. O to se musí zasloužit jak podniky tak i občané svým odpovědným chováním, používáním nejlepších dostupných technologií I když rozumím tomu, že ke spalování téměř čehokoli mnohé vede složitá sociální situace. To jsou stručně důvody pro hlasování v souvislosti s přijetím několika evropských směrnic po r. 2015.

Kristýna Kočí, nezařazená poslankyně:
Osobně jsem pro tento pozměňovací návrh, který odpouští poplatky za znečišťování ovzduší, nehlasovala. Bohužel našlo se dost jiných poslanců - napříč politickým spektrem, kteří hlasovali opačně. O tom, že stav životního prostředí, nejen v Ostravě, mi není lhostejný, svědčí fakt, že jsem se svými kolegy zhruba před rokem a půl iniciativně předložila novelu zákona o ochraně ovzduší zavádějící emisní stropy a nízkoemisní zóny. Pravdou je, že již tehdy jsme byli pod tlakem lobbyistů, abychom ustoupili. ale nepodlehli jsme jim. O to horší je pro mne skutečnost, že v tomto případě, o kterém píšete, se jim jejich snaha podařila.

Jana Drastichová, VV:
Mám potřebu se k Vašemu mailu vyjádřit a násleně vysvětlit mou nepřítomnost ve sněmovně. Jsem velmi zklamaná, že tento lobbystický pozměňovací návrh prošel. Hlídala jsem ho od počátku, původně měl rušit povolenky úplně, pak jsem se dověděla o "mírnější" variantě, která byla pro mne také nepřijatelná.

Třetí čtení tohoto zákona bylo neustále posunováno dál a dál. Apelovala jsem (ale nejen já) na své spolustranické kolegy, přestože všichni hlasovali proti, nebylo to nic platné. Nyní k mé nepřítomnosti. Nazvala bych to jediným slovem paradox. Moje děti onemocněly (pravděpodobně zhoršenou smogovou situací v kraji - byl to náběh na laryngitidu), proto jsem se ze dvou posledních dní zasedání PSP omluvila. Nevymlouvám se, pouze vysvětluji.

Poradím se se svými kolegy, co by se dalo udělat, aby se škody pozměňovcího návrhu pana Bureše z ODS napravily.

Ladislav Šincl, ČSSD:
...jen stručně:
- myslím, že zrovna mně trošku křivdíte, neboť k danému tématu často vystupuji např. rámci interpelací apod.

Taktéž jsem vystupoval při projednávání daného zákona a předložil jsem pozm. návrh daného zákona (který ovšem bohužel nebyl přijat ) - o tom se můžete přesvědčit zde https://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/033schuz/s033146.htm#r8
Jak jsem pochopil při projednávání daného zákona, tak průmyslové lobby opět zvítězilo...
Na tvz. III. čtení jsem bohužel nemohl být neboť tento den jsem byl na pohřbu mého kolegy Petra Jalowiczora - co možná pochopíte.

Miroslav Opálka, KSČM:
Vážená paní, nevím, jak podrobně jste tento zákon prostudovala. Mám dojem, že asi ne, proto mi dovolte alespoň pár poznámek. Předně - přijatý zákon ruší poplatky od roku 2016 a v případě polétavého prachu až od roku 2022. Do té doby tento zákon naopak poplatky za znečišťování ovzduší výrazně zvyšuje! Co se tedy najednou má změnit? Dále - v roce 2016 vstoupí v platnost evropské směrnice, které umožní průmyslovým podnikům používat pouze zařízení s nejlepšími existujícími technologiemi. To je zásadní omezení! Za takové situace přestane být poplatek motivací, protože firmy nebudou mít jakoukoliv jinou možnost své technologie ještě zlepšit. Poplatek by se stal běžnou daní, která by se promítala do ceny produktů. A pokud by takovým produktem bylo např. teplo (případy tepláren), vedlo by zvyšování jeho ceny k hromadnému přechodu občanů na individuální způsoby vytápění a tím i k negativním dopadům na kvalitu ovzduší. Je prostě logické, že žádný poplatek sám o sobě stav ovzduší nezlepší. Navíc, pokud znečištění pochází i zpoza hranic, kde jsou limity volnější. Stav ovzduší se zlepší pouze tehdy, začnou-li nejenom průmyslové podniky, ale všichni občané, kdo provozují kotle spalující tuhá paliva (znečištění až z 60 %), používat nejlepší dostupné technologie, které jsou k dispozici. A to v zájmu zdraví a života svého, svých blízkých i svých spoluobčanů. Současně s tím je možné zavádět přísnější emisní limity a tyto limity také důsledně kontrolovat a jejich neplnění sankcionovat. To však nemá žádnou souvislost s existencí či neexistencí poplatků za znečišťování ovzduší. S tím souvisí i omezování dopravy a její vymísťování obchvaty mimo obytné oblasti. Jsem proto přesvědčen, že většina poslanců hlasovala nejenom na základě dobré znalosti podstaty fungování systému poplatků za vypouštění emisí, ale že rovněž dobře zvážili možné dlouhodobé dopady zákona v souvislosti s přijetím několika evropských směrnic po roce 2015. Výroky pana ministra financí, který tohoto zneužívá v zájmu výběru daní a koaličních rozepří, či výroky ekologických hnutí a jednotlivců, kterými reagují na přijetí zákona o ochraně ovzduší, jsou zřejmě záměrně zkreslené. Prezentace úvahy, že množství vybraných poplatků souvisí izolovaně s čistotou ovzduší je - dle mého vidění - nepodložené. Stejně tak se někteří ekologové pokouší vzbudit dojem, že stát přestane poplatky vybírat okamžitě. To však není pravda. A pokud by se v jiných podmínkách situace vyvíjela jinak, je vždy čas na to legislativně reagovat. Věřím, že mne nikdo neobviňuje, že jsem chtěl úmyslně poškodit jejich i své zdraví. Dovedu si představit i jiné znění zákona, ale politicky průchodné bylo toto. S podivem však sleduji, jak nás oslovujete jako své poslance napříč politickým spektrem, a na blogu používáte jiný slovník směrem k poslancům než v mailu.

Jaroslava Wenigerová, ODS:
Dobrý den, zasílám Vám stanovisko k snížení poplatků za vypouštěné emise.
1. Od roku 2016 u nás začne platit Evropská směrnice o průmyslových emisích, která zavádí přísné limity na vypouštění emisí do ovzduší a podle které každý velký znečišťovatel bude tvrdě pokutován, když tyto limity překročí. 2. Náklad na poplatky by musely především teplárny promítnout do ceny pro odběratele (i přesto, že mají cenu regulovanou Energetickým regulačním úřadem), což zvláště pro obyvatele paneláků znamenalo citelný zásah do už tak napjatého rozpočtu. U bytových domů pak hrozí, že se začnou odpojovat a dělat si vlastní kotelny v centrech měst a budou celou smogovou situaci ještě více zhoršovat. Protože kontrola a poplatky jsou jen na velké zdroje, tedy centrální teplárny. 3. Nikdo jiný v Evropě tyto poplatky nemá, vyjma Slovenska, kde také přecházejí na systém dle bodu 1 4. Podniky i teplárny začnou nakupovat od státu v příštím roce povolenky na vypouštění emisí (odhad je, že na tom státní rozpočet utrží cca 3 miliardy EURO) a tak by prakticky za totéž platili dvakrát. I přesto bylo v pozměňovacím návrhu J. Bureše přijato, že za tuhé znečišťující látky (tedy to nejhorší, co je do ovzduší vypouštěno) se bude platit až do roku 2021. Pozměňovací návrh hospodářského výboru chtěl zrušit tyto poplatky všechny už v roce 2015 ! 5. V tuto chvíli jsou už v EU schváleny další 2 směrnice - Směrnice o energetické efektivitě a Směrnice o zdanění energetických zdrojů a surovin - obě ve své podstatě nutí podniky i teplárny k větší efektivitě. Budou-li muset investovat do dalších ekologických opatření, musí na to mít peníze.

 

Kontakt

Ostravské matky

ostravske.matky@email.cz

Ostrava a blízké i vzdálenější okolí

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode