Není pravda, že není co zlepšovat!!!

Zareagovali jsme na stanovisko ODS k zákonu o ochraně ovzduší

16.02.2012 21:04

Stanovisko ODS jednoznačně straní znečišťovatelům. Šárka Matuszková napsala tedy poslankyni Wenigerové, která nám je poslala:

Vážená paní Wenigerová,
k Vašemu stanovisku si dovoluji poslat mé stanovisko:
Ad 1) Argument, že se něco stane r. 2016, naprosto neobstojí. To necháme Topolánkovým teplárnám pořádně vydělat už teď? Budeme konzervovat stávající apokalyptický stav a neuděláme do té doby nic? Kolik lidí do té doby onemocní nebo zemře?

Ad 2) V této mimořádně těžké smogové situaci považuji i tento argument za zcela zcestný. Je nehorázné uvažovat o tom, že náklady na poplatky by se musely promítnout do cen pro odběratele: Když teplárny nedodrží limity, tak mají povinnost platit poplatky z vlastní kapsy, tedy ze svých tučných zisků, ne se snažit, aby zisky byly ještě větší, odběratelů se to netýká! Kdyby se domy začaly odpojovat a dělat si vlastní kotelny, tak by to bylo jen dobře. Domy by si ve vlastním zájmu postavily ekologické kotelny, použily by třeba i příslušné státní dotace, v žádném případě by se tedy smogová situace nezhoršila, naopak. Příčina je jinde, dostáváme se zase, jak jinak k penězům: Teplárny by přišly o tučný zdroj svých zisků. Nepodceňujte lidi, paní Wenigerová. Nebo si myslíte si, že většina postižených letošní zimou si dokáže představit, že by příští zimu chtěli trávit stejným způsobem, nebo by se nechávali trávit ještě horším způsobem jako letos?

ad 3) Není pravda, že tyto poplatky nikdo jiný nemá. Jen pro ilustraci: za vypuštění tuny síry by měla firma v Česku zaplatit 1350 Kč. V Německu to bylo už před deseti lety v hrubém přepočtu 90 000 Kč(Keller). Na Slovensku se lid už dávno začal tázat, co se za "státní" politikou některých lobistů skrývá. Pokud některé státy poplatky nemají, tak je asi nepotřebují, protože jejich technologie jsou vyspělejší než u nás. "V různých částech světa dokázaly filiálky ArcelorMittal snížit koncentraci benzo[a]pyrenu na jeden nanogram na metr krychlový - v Gentu a v Liège (Belgie), v Hamiltonu (Kanada). Jestliže se stejná firma umí takhle chovat kdekoli jinde v cizině, tak by to mohla na Ostravsku zvládnout taky." (dr.Šrám)

ad 4) Nakupovat jakési povolenky za peníze a dělat si z toho ještě zásluhu, je jako kupovat si u faráře odpustky za to, že po odchodu ze zpovědnice můžu vesele hřešit dál. Povolenky jsou nemravné a měly by se zrušit. Není možné, aby si stát užíval těchto peněz výměnou za vypouštění svinstva a zničené zdraví obyvatel. Za vypouštění tyhých znečisťujících látek by se mělo platit pouze do r. 21? Poté nastane co?
"Ve znečištěné oblasti Moravskoslezského kraje je na prachových částicích navázáno větší množství karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU) a BTEX než v jiných oblastech. Tyto látky, přítomné ve znečištěném ovzduší, "nepříznivě ovlivňují výsledky těhotenství (zvyšují výskyt dětí s nitroděložní růstovou retardací a nízkou porodní hmotností), snižují plodnost mužů, zvyšují respirační nemocnost dětí, ovlivňují ale i psychický vývoj dětí, zvyšují výskyt kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a nádorových onemocnění." (viz Ochrana ovzduší 5 – 6/2009). Stále se přitom měří jen PM10, co ty nejmenší prachové částice pronikající hluboko do lidského organismu, které napadají DNA člověka? PM2,5 nebo PM1 se neměří vůbec!

Ad 5. Opět jsme u peněz. Právě proto, aby podniky nemusely strkat peníze do poplatků, se budou muset snažit dané limity nepřekračovat a své zisky věnovat do nových technologií. Jak jednoduché! Proč nás pořád strašíte tím, kolik to bude stát daňové poplatníky, jak nám investoři zmizí v nenávratnu, jak stoupne nezaměstnanost atd.? Argumenty, že poplatky za vypouštění škodlivin dusí naši konkurenceschopnost, jsou naprosto nezodpovědné a záměrně se snaží uškodit lidem. Zcela průhledně straníte velkým znečisťovatelům a evidentně Vás zdraví lidí, to nejdůležitější, co máme, naprosto nezajímá. Svým postojem se řadíte k těm, kteří pohrdají lidským životem.
S pozdravem Šárka Matuszková

Kontakt

Ostravské matky

ostravske.matky@email.cz

Ostrava a blízké i vzdálenější okolí

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode