Není pravda, že není co zlepšovat!!!

Britské listy o postoji poslanců k ochraně ovzduší

18.02.2012 09:26

Smog a politika

 

V textu pod názvem Smog a politika píše Jan Valach mj.: "Před pár dny jsem jel do Ostravy a děsivý hnědý mrak, visící nad celou oblastí, byl vidět již ze vzdálenosti 30 kilometrů. Na velké části území jsou vyhlašovány smogové poplachy, lidem je doporučováno, aby pokud nemusí, nevycházeli z domu a nevětrali. Dýchání smogu není jen nepříjemné, ale jak všichni víme, i zdraví škodlivé, nezřídka s trvalými zdravotními následky..." Více na  https://www.blisty.cz/art/62316.html

 

Kontakt

Ostravské matky

ostravske.matky@email.cz

Ostrava a blízké i vzdálenější okolí

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode