Není pravda, že není co zlepšovat!!!

Jsou si vědomi, ale nemohou nic. Zřejmě ani nechtějí...

17.04.2012 16:13

"Město a jeho orgány si jsou dobře vědomy špatného stavu ovzduší, zvláště u PM10, avšak v rámci svých kompetencí daných zákonem o ochraně ovzduší mohou v praxi činit pouze takové kroky a opatření, které současná právní úprava umožňuje. I přes tyto skutečnosti je jeho snahou společně s dalšími subjekty vyvíjet maximální úsilí pro dosažení zlepšení stavu ovzduší, což popisuje tento materiál. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší bude pravidelně aktualizován a zveřejňován na internetových stránkách města www.ostrava.cz."

Těmito slovy uzavřeli "tvůrci" pozoruhodný, téměř třicetistránkový materiál pod nesmírně atraktivním názem Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán). Najdete jej na https://www.dychamproostravu.cz/images/kr_prg_y.pdf. Zpracovali ho Mgr. Magdalena Pokludová, Ing. Gabriela Babincová a Ing. Petr Bláha. Kdokoli do něj letmo nahlédne, jistě má pocit jistého déja vu - vše už tu v nějaké podobě znělo, bylo slibováno a veřejně propíráno, ale realita je stále táž.

Jaksi ohrané jsou už názvy kapitol - málem jako by někdo okopíroval čísi diplomku a teď ji vydává málem za svatý grál boje města Ostravy ze lepší ovzduší. Názvy jednotlivých částí projektu zní velmi nadějně a vtíravě "technicky" (Analýza současného stavu kvality ovzduší a jeho vývoj, Technická opatření ke snížení znečišťování ovzduší, Zeleň jako opatření pro zlepšení kvality ovzduší, Opatření ke snižování emisí v dopravě, Nadlimitní údržba komunikací, Preference vozidel městské hromadné dopravy, Opatření v dopravní infrastruktuře, Energetické úspory ve veřejných budovách), faktem ale zůstává, že vše, co program nabízí, mělo být realizováno už dávno, neboť je povinností obce postarat se, aby její obyvatelé nemuseli dýchat nadlimitní množství karcinogenních látek a ničit zdraví sobě a svým dětem. V tomto "akčním" plánu nenajdete nic ani o diskusi s velkými průmyslovými znečišťovateli, ani o hrozbě stále rostoucího množství nejmenších prachových částic, ale ani o skutečně akčním postoji města, které by apelovalo na vládu a příslušné resorty, aby konečně problémy Moravskoslezského kraje vzalo vážně.

Chrlit písmena, projekty a "prezentace" dnes už nestačí, nestačí dokonce ani v čase, kdy se blíží další předvolební bitvy. (dh)

Kontakt

Ostravské matky

ostravske.matky@email.cz

Ostrava a blízké i vzdálenější okolí

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode